Sökning: "Lars Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Lars Eliasson.

 1. 1. On Minor Salivary Gland Secretion

  Författare :Lars Eliasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; age; dental plaque pH; dentures; gender; health; IgA; medication; minor salivary glands; oral dryness; saliva; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The overall aim of this series of studies has been to examine palatal, buccal and labial minor salivary gland secretions in relation to age and gender and other factors and conditions that could have effects on the saliva. Further aims were to analyze minor salivary gland secretions in relation to feelings of oral dryness and dental plaque pH. LÄS MER

 2. 2. Satellite observations of auroral acceleration processes

  Författare :Lars Eliasson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aurora; particle acceleration; space plasma; magnetosphere; ionosphere; polar cap; satellite observations;

  Sammanfattning : Measurements with satellite and sounding rocket borne instruments contain important information on remote and local processes in regions containing matter in the plasma state. The characteristic features of the particle distributions can be used to explain the morphology and dynamics of the different plasma populations. LÄS MER

 3. 3. Ställ krav på virket : Rätt virke för produktion i framtidens trähusfabrik

  Författare :Lars Eliasson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Wood fibre and forest products; Träfiber- och virkeslära; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar den svenska trähusbranschens behov och möjligheter att erhålla trämaterial med egenskaper som uppfyller de krav som produktion och slutkund ställer. Ett gemensamt problem för den svenska trähusbranschen är de kvalitetsbrister hos det virke sombranschens företag köper för sin produktion, som kan resultera i merkostnader för branschen med 100 MSEK årligen. LÄS MER

 4. 4. MIMS - Multi Integrated Management Systems for Quality, Environment and Systematic Work Environment : A General management system, based on large Swedish companies

  Författare :Hugo Eliasson; Lars Sörqvist; Thomas Zobel; KTH; []
  Nyckelord :Management System; Integrated Management; Multi; Integration; Quality; Environment; Systematic Work Environment; ISO 9001; ISO 14001; AFS 2001:1 and OHSAS 18001;

  Sammanfattning : This thesis describes mature Multi Integrated Management System (MIMS), mainly within Swedish companies, certified against three or more certificates. Other criteria have been to have a business system, usually SAP R/3 and that the companies investigated have had more than 200 employees. LÄS MER

 5. 5. Aquisio bilngue sueco-portugus : A produo do portugus brasileiro como a lngua mais fraca em crianasbilngues simultneasem Estocolmo

  Författare :Mary-Anne Eliasson; Lars Fant; Jason Rothman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; simultaneous bilingual acquisition; weaker language; trigger; functional categories; Brazilian Portuguese; minimal responses; verb agreement; number agreement; gender agreement; Portuguese; portugisiska;

  Sammanfattning : This study concerns simultaneous bilingual acquisition (2L1) of Swedish-Brazilian children growing up in mixed-lingual families in Stockholm, with Swedish as their dominant language. Earlier studies on this language combination were not found. LÄS MER