Sökning: "Lars Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Lars Carlsson.

 1. 1. Cell motility : the possible role of unpolymerized actin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Carlsson; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Healthcare and patient factors affecting sick leave From a primary health care perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Carlsson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sick leave; rehabilitation; return to work; primary health care; randomised controlled trial; focus-group discussions; motivation; Allmänmedicin; Family Medicine;

  Sammanfattning : Background: For indeterminate reasons, there have been major variations in sick leave in Sweden, and many physicians have perceived sick leave assignments as burdensome.Aim: To gain more knowledge and understanding, from a perspective of primary health care, about factors in health care and patients that affect sick leave. LÄS MER

 3. 3. Samhällets oregerlighet : organisering och policyproduktion i näringspolitiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Brutus Östling bokförlag Symposion AB

  Författare :Lars Carlsson; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rapid rock analysis and microprobe scanning of dermatological material using proton-induced x-ray and y-ray emission

  Detta är en avhandling från Stockholm : Brutus Östling bokförlag Symposion AB

  Författare :Lars-Eric Carlsson; [1983]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1983:Carlsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på barnuppfostran : En studie av föräldraskap i kristen miljö : [a study of parenting in a Christian context]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Göran Carlsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; child-rearing; parent-child relationships; parental beliefs; parental ideas; parenting; parents; Christian; religious; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the raising of children within the framework of the family andfrom the perspective of the parents. The study treats the parents' intentions and understanding of themselves as parents and their thoughts regarding parenting. LÄS MER