Sökning: "Lars Brink"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Brink.

  1. 1. När hoten var starka. Uppkomsten av en väpnad rörelse

    Detta är en avhandling från Göteborg : Text & bildkonsult

    Författare :Lars Brink; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hemvärnet; Andra världskriget; folkrörelse;

    Sammanfattning : .... LÄS MER