Sökning: "Lars Brink"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Lars Brink.

 1. 1. När hoten var starka. Uppkomsten av en väpnad rörelse

  Detta är en avhandling från Göteborg : Text & bildkonsult

  Författare :Lars Brink; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hemvärnet; Andra världskriget; folkrörelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A study of dual models in the theory of strong interactions

  Detta är en avhandling från Göteborg : Text & bildkonsult

  Författare :Lars Brink; [1973]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan Dante och 'Big Brother' En studie om gymnasieelevers textvärldar

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Christina Olin-Scheller; Dag Nordmark; Sten-Olof Ullström; Lars Brink; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary teaching; literature reception; upper secondary school; expanded text concept; reader repertoires; text repertoires; reader roles; literary worlds; efferent and aesthetic reading; emotional involvement; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Swedish upper secondary school students’ encounter and reception of various fictional texts in and outside of school. The focus of the study is how literary instruction, based on an expanded text concept, succeeds in meeting the students’ expectations and previous experiences of fictional texts. LÄS MER