Sökning: "Lars Blomberg"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Lars Blomberg.

 1. 1. Capillary electrophoresis of 2-glycoprotein I: method development and binding studies

  Författare :Lars G Blomberg; Maria E. Bohlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effects and nature of buffer ion enrichment in electrical field assisted liquid chromatography

  Författare :Lars G Blomberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Evaluation of modified cyclodextrins for chiral separations in gas chromatography and capillary electrophoresis

  Författare :Lars G Blomberg; Jeanette Magnusson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In-line application of electric field in capillary separation systems

  Författare :Lars G Blomberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. New Techniques for Sample Preparation in Analytical Chemistry

  Författare :Lars G Blomberg; Zeki Altun; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER