Sökning: "Lars Bern"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Bern.

  1. 1. Food choice in some freshwater, crustacean zooplankters

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lars Bern; Uppsala universitet.; [1990]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER