Sökning: "Language impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden Language impairment.

 1. 1. Typical and atypical language development in Turkish-Swedish bilingual children aged 4–7

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Buket Öztekin; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bilingualism; Turkish; Swedish; preschool children; MAIN; CLT; language input; vocabulary; macrostructure; language impairment; atypical language development;

  Sammanfattning : This thesis investigates the vocabulary and narrative macrostructure skills of 102 typically-developing (TD) 4- to 7-year-old Turkish-Swedish bilingual children (cross-sectional), the development of these skills over time from age 4 to 6 in a subgroup of 10 children (longitudinal), and six Turkish-Swedish children with a language impairment (LI) diagnosis (clinical). The children’s health, family and language backgrounds, their language use and input patterns are explored through parental questionnaires, family interviews, and interviews with teachers and speech-language pathologists. LÄS MER

 2. 2. Specific language impairment: Neurophysiological studies of children and their parents

  Detta är en avhandling från M. Ors. Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University Hospital, S-221 85 LUND Sweden

  Författare :Marianne Ors; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SPECT; neuropsykologi; neurofysiologi; N400; P300; P3; N1; ERPs; event-related brain potentials; children; developmental language delay; Specific language impairment; language disorder; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi;

  Sammanfattning : Specific language impairment (SLI) is commonly described as a condition where a child with otherwise normal development and hearing does not acquire language as expected. Children with SLI often have a family history of language disorders. The aetiology is poorly understood. LÄS MER

 3. 3. Language problems at 2½ years of age and their relationship with school-age language impairment and neuropsychiatric disorders

  Detta är en avhandling från M. Ors. Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University Hospital, S-221 85 LUND Sweden

  Författare :Carmela Miniscalco; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; language screening; language development; language delay; longitudinal; neuropsychiatric disorders; narrative skill;

  Sammanfattning : Background: International research has shown that language delay (LD) is associated with social, cognitive, emotional and/or behavioural deficiencies, but there is still a need for extended knowledge about LD at early age and its relationship with long-term language impairment and neuropsychiatric disorders in Swedish children. Aims: To study (a) if children with a positive screening result or a negative screening result at 2½ years of age showed persistent or transient language difficulties at 6 years of age and, (b) whether or not children identified by language screening at 2½ years of age were diagnosed with language, neurodevelopmental and/or neuropsychiatric impairments at school age. LÄS MER

 4. 4. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 5. 5. Language Processing and Contextual Influence. A study of Swedish preschool children with language impairment

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Christina Reuterskiöld; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Otorhinolaryngology; naming; idioms; narration; genres; nonword repetition; context; language impairment; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Language Processing and Contextual Influence A Study of Swedish Preschool Children with Language Impairment The aim of the present work was to study different types of contextual influence on language performance in a variety of tasks: repetition of nonwords, narration, understanding of idioms and picture naming in a group of Swedish preschool children with language impairment (LI). The stress pattern of words and nonwords was found to have an impact on the repetition performance of the participants. LÄS MER