Sökning: "Landskap"

Visar resultat 1 - 5 av 374 avhandlingar innehållade ordet Landskap.

 1. 1. Perception av landskap

  Detta är en avhandling från Landbruksbokhandelen/Universitetsforlaget, Ås

  Författare :Gunnar Jarle Sorte; [1971]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Beskriver dimensioner i upplevelsen av landskap.... LÄS MER

 2. 2. Landskap och ödesbölen Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hans Antonson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agrarian history; Early modern period; Sweden; Brunflo; Revsund; Sundsjö; Parish; Settlement; Deserted farms; Hamlet; Farmstead; The Black Death; Climate; Change of agrarian regime; Ownership; Forms of cultivation; Historical maps; Medieval diplomas; Registers of taxpayers; Fossil farmland; Field mapping; Archaeology; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study examines landscape change in the Province of Jämtland during c. 1000–1750 AD. Settlement and arable cultivation are two of the most important sources in this study. LÄS MER

 3. 3. Gods och landskap Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Johan Berg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; estate; settlement; local society; Middle Ages; Östergötland; land ownership; aristocratic; property rights; genealogy; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study examines landownership structures and settlement during the Middle Ages in the province of Östergötland in Sweden. It departs from a critical approach to the established view of social structure and property in the Scandinavian medieval society.The investigations are made at two levels. LÄS MER

 4. 4. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Harry Martinson; poetics of archaeology; culture-nature interaction; symbolic ecology; material studies; environmental policy; Southern Scandinavia; Småland; Blekinge; human ecology; ethno-history; long-term archaeology; Stone Age; GIS; Mörrumsån; archaeology; the past in the past; salmon-fishing; pike-fishing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. LÄS MER

 5. 5. Landskap, jaktvillor & kurhotell Arkitektur och turism i Västjämtland 1880—1915

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marta Järnfeldt-Carlsson; Umeå universitet.; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The thesis deals with the fast and radical changes of villages and communities in the mountain area of Western Jämtland at the turn of the century. It describes how these changes are reflected in architecture and settlements.The first three chapters give the background and describe the historical scene. LÄS MER