Sökning: "Landskap"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade ordet Landskap.

 1. 1. Perception av landskap

  Detta är en avhandling från Landbruksbokhandelen/Universitetsforlaget, Ås

  Författare :Gunnar Jarle Sorte; [1971]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Beskriver dimensioner i upplevelsen av landskap.... LÄS MER

 2. 2. Landskap och ödesbölen Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hans Antonson; Mats Widgren; Ulf Jansson; Stefan Brink; ; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agrarian history; Early modern period; Sweden; Brunflo; Revsund; Sundsjö; Parish; Settlement; Deserted farms; Hamlet; Farmstead; The Black Death; Climate; Change of agrarian regime; Ownership; Forms of cultivation; Historical maps; Medieval diplomas; Registers of taxpayers; Fossil farmland; Field mapping; Archaeology; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study examines landscape change in the Province of Jämtland during c. 1000–1750 AD. Settlement and arable cultivation are two of the most important sources in this study. LÄS MER

 3. 3. Gods och landskap Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Johan Berg; Mats Widgren; Tomas Germundsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; estate; settlement; local society; Middle Ages; Östergötland; land ownership; aristocratic; property rights; genealogy; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study examines landownership structures and settlement during the Middle Ages in the province of Östergötland in Sweden. It departs from a critical approach to the established view of social structure and property in the Scandinavian medieval society.The investigations are made at two levels. LÄS MER

 4. 4. Landskap, jaktvillor & kurhotell Arkitektur och turism i Västjämtland 1880—1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Marta Järnfeldt-Carlsson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The thesis deals with the fast and radical changes of villages and communities in the mountain area of Western Jämtland at the turn of the century. It describes how these changes are reflected in architecture and settlements.The first three chapters give the background and describe the historical scene. LÄS MER

 5. 5. Yxors liv, människors landskap : En studie av kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges senneolitikum

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Per Lekberg; Björn Magnusson-Staf; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Material culture; contexts; landscape; continuity and change; wealth accumulation; peer-polity interaction; Swedish Late Neolithic; European Bronze Age.; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The thesis deals with the social situation of Late Neolithic society, as it can be studied in the contextual formation and the accumulation of wealth in the Late Neolithic landscape of Central Sweden (c. 2350-1700 cal. BC). LÄS MER