Sökning: "Lanbruk"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Lanbruk.

  1. 1. Tankeförsök om särskilda näringars särskilda idkande, vid kongl. högskolan i Upsala under ... Anders Berchs inseende framgifvet såsom en läroöfning till allmänt ompröfvande af Gustaf Westbeck Upplänninge, uti den större carolinska lärosalen den XI junii MDCCXLVII

    Detta är en avhandling från Tryckt i Upsala

    Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1747]
    Nyckelord :Nationalekonomi; Sverige; Ekonomiska förhållanden; Sverige; Lanbruk;

    Sammanfattning : .... LÄS MER