Sökning: "Lactobacillus plantarum 299v"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Lactobacillus plantarum 299v.

 1. 1. Lactobacilli in the normal microbiota and probiotic effects of Lactobacillus plantarum

  Författare :Elisabeth Lönnermark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lactobacillus; oral microbiota; gut microbiota; infants; adults; secretory IgA; IgA-deficiency; adherence; Lactobacillus plantarum; probiotics; antibiotics; salmonellosis; diarrhoea;

  Sammanfattning : Lactobacilli colonise most adult individuals and are also frequently used as probiotics, i.e. bacteria which possibly have health promoting effects when ingested. In this thesis, the intestinal Lactobacillus microbiota was studied in longitudinally followed infants. LÄS MER

 2. 2. On Lactobacillus plantarum 299v, bacterial translocation and intestinal permeability

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Författare :Peter Mangell; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacterial translocation; permeability; intestinal microflora; Kirurgi; orthopaedics; P-selectin; ortopedi; traumatologi; leukocyte recruitment; Lactobacillus plantarum 299v; traumatology; Surgery; colon resection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tarmväggen har till uppgift att både absorbera vatten och näringsämnen till kroppen, och samtidigt utgöra en barriär mot alla de bakterier, gifter och skadliga ämnen som vi får i oss. Tarmväggen innehåller också kroppens största förråd av immunologisk vävnad, dvs de celler och ämnen som utgörs kroppens försvar. LÄS MER

 3. 3. Using Probiotics in Intensive Care with Special Reference to Lactobacillus plantarum 299 and 299v

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Bengt Klarin; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; antibiotic susceptibility; intestinal permeability; Lactobacillus plantarum 299; Lactobacuillus plantarum 299v; probiotics; ICU; Clostridium difficile; critical illness; chlorhexidine; CDAD; VAP;

  Sammanfattning : Probiotics are Live microorganisms that confer a health benefit on the host. The composition of the microflora in the gastrointestinal tract is rather constant in healthy subjects, but is easily disturbed by severe illness and the use of antibiotics. LÄS MER

 4. 4. Clostridium difficile-associated diarrhoea - aspects of hospital epidemiology and treatment

  Detta är en avhandling från Marlene Wullt, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Marlene Wullt; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; peracety ions; Lactobacillus plantarum 299v; metronidazole; fusidic acid; PCR-ribotyping; Clostridium difficile-associated diarrhoea; AP-PCR; Infections; acidified nitrite;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Clostridium difficile-associerad diarré - aspekter på sjukhusepidemiologi och behandling Sjukhusutbrott av diarré med Clostridium difficile upplev's i Sverige och internationellt som ett betydande problem. C. difficile är en bakterie som normalt kan förekomma i tarmen. LÄS MER

 5. 5. Effects of 5-fluorouracil on oral barrier functions

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Inger von Bültzingslöwen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Many anticancer drugs, e.g. 5-fluorouracil (5-FU), may cause oral mucositis and ulcerations. These adverse reactions can be severe and debilitating to the patient, and adjustment of the cancer treatment may be necessary. LÄS MER