Sökning: "Laclau och Mouffe"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Laclau och Mouffe.

 1. 1. Medborgarskap och globalisering : den diskursiva konstruktionen av politisk identitet

  Författare :Ulrika Olausson; Stig Arne Nohrstedt; Birgitta Höijer; Peter Dahlgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study takes as its point of departure the theorizing on citizenship and globalization. Today it is common to discuss a “flexible” citizenship beyond the paradigm of the nationstate, which, besides its legal aspects of rights and obligations, also includes identification with and participation in various communities, primarily political ones. LÄS MER

 2. 2. Fritidshuset som planeringsdilemma

  Författare :Ingrid Persson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; multiple dwelling; planning dilemma; spatial planning; legislation; secondary home; municipality planning; natural resources; advertisement; estate agent; Lefebvre; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : The thesis The Vacation House as a Planning Dilemma deals with how the processes that generate meaning in space proceed in parallel both in everyday life and in the planning realm. Multiple dwelling, or having two homes, can be seen as a dilemma—one in which the planning system’s attempts to conquer an unruly reality conflicts with the ways people live. LÄS MER

 3. 3. Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle

  Författare :Johan Hyrén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självskapelseetik; subjektivation; Foucault; Nietzsche; parrhesia; rättviseteori; grupprättigheter; utbildning; mångkulturalism; etik; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. LÄS MER

 4. 4. Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige, 1870-1925

  Författare :Daniel Berg; Paulina del los Reyes; Ronny Pettersson; Göran Salmonsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pharmaca; opiates; narcotics; apothecary; history of opium; history of pharmacy; history of poison regulations; history of drug regulations; economic history of Sweden; 19:th century; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; farmaka; droger; gifter; narkotika; opium; morfin; opiater; apotek; droghistoria; apotekshistoria; Sverige; diskursanalys; ekonomisk historia; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Before the regulation of opium as a “narcotic” in Sweden in 1923, opium was not regulated for its intoxicating properties and was freely available. But not in any kind of shop. Opium was legally available only through the pharmacies. This thesis explores how this free availability of a narcotic was understood by its traders, the pharmacists. LÄS MER

 5. 5. Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902

  Författare :Victor Lundberg; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; identity; labour history; liberalism; nationalism; the people; populism; post-colonialism; post-modernism; radicalism; suffrage.; Gender studies; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Political history; Genusvetenskap; gender; discourse community; democracy; civilization; Politisk historia;

  Sammanfattning : The People, the Axe and the Root of Injustice: the Swedish Suffrage Movement's Discourse Community 1887?1902, its Production of Meaning and the Concept of Democracy In this thesis, I present a study of the Swedish suffrage movement's discourse community. The analyses focus primarily on the core of this movement, the Swedish Public Suffrage Association (Sveriges allmänna rösträttsförbund). LÄS MER