Sökning: "LVM"

Visar resultat 6 - 10 av 19 avhandlingar innehållade ordet LVM.

 1. 6. Mediterranean inspired diet and cardiovascular health. Experimental and clinical studies

  Författare :Anneli Ambring; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases cause the majority of morbidity and mortality in the western countries. Inadjunct, the worldwide prevalence of overweight and obesity is a growing problem not onlyamong adults but also among children and adolescents. LÄS MER

 2. 7. Få dem att vilja : motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kajsa Billinger; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The coercive care of adult substance abusers is aimed at motivating them to seek voluntary treatment. The purpose of the present study is to throw light on how motivational work is perceived and articulated by care providers working in coercive care. LÄS MER

 3. 8. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER

 4. 9. Femårsuppföljning för tvångsvårdade kvinnor : Inverkan av psykiska problem på utfallet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

  Författare :Irene Jansson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hospital admissions; criminal offences; psychiatric disorder; abstinence; women; drug dependence; Compulsive treatment;

  Sammanfattning : Aim: The study focus is a sample of women with drug dependence admitted to compulsory treatment according to the Swedish act of care for drug abusers (LVM, 1988:870) and according to the act of care for young persons (LVU, 1990:52). From a cohort consecutively admitted to residential treatment at Lunden between 1997 and 2000, a sample of 132 women was selected for a five year follow-up. LÄS MER

 5. 10. Myocardial hypertrophy and extracellular volume by cardiovascular magnetic resonance imaging

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Magnus Lundin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease contributes greatly to the disease burden in many developed countries. Cardiovascular magnetic resonance (CMR) is a powerful imaging modality that can diagnose a vast range of these diseases. LÄS MER