Sökning: "LVM"

Visar resultat 6 - 10 av 18 avhandlingar innehållade ordet LVM.

 1. 6. Mediterranean inspired diet and cardiovascular health. Experimental and clinical studies

  Författare :Anneli Ambring; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases cause the majority of morbidity and mortality in the western countries. Inadjunct, the worldwide prevalence of overweight and obesity is a growing problem not onlyamong adults but also among children and adolescents. LÄS MER

 2. 7. Få dem att vilja : motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kajsa Billinger; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The coercive care of adult substance abusers is aimed at motivating them to seek voluntary treatment. The purpose of the present study is to throw light on how motivational work is perceived and articulated by care providers working in coercive care. LÄS MER

 3. 8. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER

 4. 9. Femårsuppföljning för tvångsvårdade kvinnor : Inverkan av psykiska problem på utfallet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

  Författare :Irene Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hospital admissions; criminal offences; psychiatric disorder; abstinence; women; drug dependence; Compulsive treatment;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som består av fyra delstudier, är en femårsuppföljning av kvinnliga missbrukare, som var tvångsomhändertagna på Lunden mellan januari 1997 och december 2000, och som genomgick en omfattande utredning. Klienterna har systematiskt utretts med psykologiska och neuropsykologiska test i samarbete med personal och Lundens psykiater. LÄS MER

 5. 10. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER