Sökning: "LVM"

Visar resultat 11 - 15 av 19 avhandlingar innehållade ordet LVM.

 1. 11. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER

 2. 12. Gender Aspects on Heart Failure

  Detta är en avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

  Författare :Gordana Tasevska; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : There is an increasing amount of data suggesting that there are inherent epidemiological and pathophysiological, as well as psychosocial differences between men and women with heart failure (HF). These differences may be so profound that they warrant differences in management and treatment. LÄS MER

 3. 13. Fostersyn i svensk rätt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jan Perselli; Lennart Nordenfelt; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; abortion; burial; census; drug abuse; inheritance; in vitro fertilization; NF; pregnancy; test tube babies; transplants; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The first goal of this dissertation is to investigate the status of the fetus in Swedish law. The second goal is to contribute to the debate concerning attitudes toward mankind, attitudes toward the fetus, and the value of human life as these are expressed in our everyday concepts of law. LÄS MER

 4. 14. Exercise physiology and cardiac function. Aspects on determinants of maximal oxygen uptake

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Katarina Steding Ehrenborg; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; respiratory indices; peak oxygen uptake; heart failure; cardiac magnetic resonance imaging; exercise physiology;

  Sammanfattning : Although the athlete's heart has been of interest for over 100 years, further characterization of the athletes heart is needed in order to understand how training affects cardiac dimensions and function. Few studies have investigated the effects of training in female athletes and few have compared males and females. LÄS MER

 5. 15. Terapeutens rätt rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maritha Jacobsson; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; court hearing; social worker; new institutionalism; psychiatrist; legal representative; compulsory care; therapeutic law; therapeutic jurisprudence; normalisation; communication; discourse analysis;

  Sammanfattning : In this dissertation, I explore a quite unique legal situation, namely administrative court hearings relating to coercive interventions: the Care of Young Persons Act (LVU), Care of Abusers (Special Provisions) Act (LVM), and the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT). There are three central participatory roles in the court hearings: The official party is the authority who files the application for coercive intervention – either a chief psychiatrist or a social welfare board (typically represented by a social worker or sometimes a lawyer assisted by a social worker), whereas the citizen party is the person about whom the application is brought. LÄS MER