Sökning: "LVM"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet LVM.

 1. 1. Legitimering av tvångsvård. Klienter och deras socialsekreterare om LVM

  Detta är en avhandling från Égalité

  Författare :Weddig Runquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounts; social work; substance abusers; legitimacy; LVM; Compulsory care; last resorts; discretion;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling har varit att undersöka tvångsvårdens legitimitet. För det ändamålet har jag genomfört, spelat in och transkriberat kvalitativa intervjuer med 80 klienter – som var föremål för LVM-vård våren 2006 – samt deras socialsekreterare när klienterna dels var intagna på LVM-hem och dels vid en uppföljning cirka sex månader efter tvångsvårdens slut. LÄS MER

 2. 2. Tvingad till vård missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Mats Ekendahl; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory treatment; coercive care; alcohol- drug ad-diction; motivation; client perspective; tvångsvård; LVM; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly disregarded the client-perspective on compulsory measures. This dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- and drug addicts. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Annika Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER

 4. 4. Shared Gaussian Process Latent Variable Models

  Detta är en avhandling från Oxford University Press

  Författare :Carl Henrik Ek; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : A fundamental task in machine learning is modeling the relationship between different observation spaces. Dimensionality reduction is the task of reducing thenumber of dimensions in a parameterization of a data-set. In this thesis we areinterested in the cross-road between these two tasks: shared dimensionality reduction. LÄS MER

 5. 5. Missbrukare i rättsstaten : en rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Ewa Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; Offentlig rätt; Socialrätt; Social law;

  Sammanfattning : The Care of Abusers (Special Provisions) Act (1988:870) - LVM - gives society the right, and the obligation, to deprive an individual of his liberty on grounds of ongoing abuse of alcohol, narcotics or volatile solvents. In addition, legislation gives the authorities the right to make body search and superficial personal search, to control mail and other deliveries, and the right to further restrict the freedom during periods of involuntary care. LÄS MER