Sökning: "LSs och barn"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden LSs och barn.

 1. 1. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  Författare :Siri Malmgren; Diabetes - epigenetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Sammanfattning : Type 2 Diabetes (T2D) prevalence is growing to pandemic proportions worldwide. The link between genotype, environment and β-cell function is still being investigated. LÄS MER

 2. 2. Supported housing in the community for persons with severe mental illness. Psychosocial environment, needs, quality of life and social network

  Författare :David Brunt; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; klinisk psykologi; psykosomatik; clinical psychology; Psychiatry; needs for care; social network; quality of life; psychosocial environment; Supported housing; severe mental illness; Psykiatri;

  Sammanfattning : This study investigated psychosocial environment, needs, quality of life and social network for persons with severe mental illness in supported housing in the community. Eighty-three persons with severe mental illness living in three different types of housing setting accepted to participate in the interviews, which took place between December 1997 and April 2000. LÄS MER

 3. 3. Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity

  Författare :Renee Luthra; Sara Högdin; Magnus Tideman; Niklas Westberg; Chris Hatton; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual disability; Not in Employment; Education or Daily activity NEED ; post-school occupations; ecological systems theory; social exclusion; belonging; Intellektuell funktionsnedsättning; Not in Employment; Education or Daily activity NEED ; sysselsättning; systemteori; social exkludering; tillhörighet;

  Sammanfattning : The time after finishing secondary school is marked by changes and milestones of adulthood. There is increased attention and knowledge that for some individuals in the general population, the time after secondary school consists of not participating in an occupation. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Jönköping University; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER