Sökning: "LSS-"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet LSS-.

 1. 1. Från policy till praktik : en studie om organisering inom LSS-området

  Författare :Per Arvidsson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :LSS; Policy; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Aktör nätverksteori; Praktiknära ledarskap; Professionalisering; Policy and practice; Disability support; Disability services; Practice leadership; Professionalization;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore what happens when the Swedish disability policy (LSS) is translated into practice. The study focuses on the organizing that takes place at a local, municipal level. LÄS MER

 2. 2. Legalitetsprincipen och LSS : en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och service till funktionshindrade

  Författare :Lennart Erlandsson; Gunnar Bergholtz; Titti Mattsson; Bengt Lundell; Lars Malmberg; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning – Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Självbestämmande i LSS : En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Susanne Larsson; Ingrid Hellström; Maria Eriksson; Kristina Engwall; Christine Gustafsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Persons with moderate or more severe intellectual disabilities; functional impairments; self-determination; Swedish Disability Act; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : Persons with moderate to more severe intellectual disabilities have a legal right to exercise self-determination, and a right to receive individually tailored support to enable them to live independently. However, these rights are not always realised in practice. LÄS MER

 4. 4. Erkännande, makt och möten : En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Författare :Lottie Giertz; Titti Mattsson; Verner Denvall; Magnus Tideman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 5. 5. Liksom... att jag har en fri vilja : brukares självbestämmande i gruppbostad och personlig assistans inom LSS

  Författare :Greger Nyberg; Malmö universitet; []
  Nyckelord :LSS; brukarinflytande; Självbestämmande;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to investigate how self-determination for users with intellectual disabilities is experienced and described by users themselves, as well as by the personnel working within group homes and personal assistance regulated by the LSS. The essential meaning of self-determination is “the right to decide for oneself”. LÄS MER