Sökning: "LEPREL1"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet LEPREL1.

  1. 1. Molecular studies of genetic changes in myxoid and round cell liposarcoma

    Författare :Sofia Järnum; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; oncology; Cytology; autocrine loop; RDA; persephin; RET; LEPREL1; translocation; fusion gene; liposarcoma; TLS; CHOP;

    Sammanfattning : Chromosomal translocations commonly result in the production of fusion genes and the fusion genes are often tumor-type specific. In myxoid and round cell liposarcomas (MLS/RCLS), almost 95% of the cases carry a t(12;16)(q13;p11). In the remaining 5% of the MLS/RCLS tumors, another translocation and fusion gene can be found, i.e. LÄS MER