Sökning: "LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law.

 1. 1. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Pernilla Leviner; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure Förlag AB

  Författare :Mia Carlsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational damage; tort law; insurance law; social insurance; safety insurance; Swedish model; personal injury; evidence; causation; compensatio; arbetsskada; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; socialförsäkring; trygghetsförsäkring; ersättningsrätt; svenska modellen; personskada; orsakssamband; bevisning; beräkning av ersätt-ning; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; civilrätt; Private Law;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of compensation for work-related injuries – the so called occupa-tional damages. Tort law, private insurance law, insurances due to collective bargaining, public insurances covering occupational damages as well as different areas of the social security system are all connected in a vast and complex structure. LÄS MER

 3. 3. Social security for solo mothers in Swedish and EU law on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship

  Detta är en avhandling från Iustus förlag AB

  Författare :Lena Wennberg; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Lena Wennberg, Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU law. On the constructions of normality and the boundaries of social citizenship. Doctoral dissertation. English text. LÄS MER

 4. 4. Sociala rättigheter i förändring : En konstitutionellrättslig studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Sara Lind; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; sociala rättigheter; mänskliga rättigheter; välfärdsstat; Sen; medborgarskap; gemenskapsrätt; EU; FN; konventioner; mänsklig värdighet; LAW JURISPRUDENCE Public law Constitutional law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Konstitutionell rätt; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status and role of fundamental social rights in a Swedish context. The point of departure is Chapter 1, Article 2, para. LÄS MER