Sökning: "LAW JURISPRUDENCE Private law"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden LAW JURISPRUDENCE Private law.

 1. 1. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Bernard Johann Mulder; Johann Mulder; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; acquired rights; EC law; Employment protection; transfer of undertaking; EU law.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, änd-rades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. LÄS MER

 2. 2. Okonventionella varumärken : - form, färg, doft, ljud

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Erika Lunell; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Private Law; civilrätt; trade mark; unconventional mark; shape mark; hologram mark; colour mark; scent mark; sound mark; distinctive character; graphic representation; Juridik; Law; Intellectual Property Law;

  Sammanfattning : This dissertation deals with new types of marks – shape marks, colour marks, feel marks, hologram marks, motion marks, sound marks, scent marks and taste marks – which, as an option or complement to conventional word or figure marks, are being increasingly used as trade marks in the market place. This trend gives rise to legal and practical questions related to the application of already established trade mark principles in the new context. LÄS MER

 3. 3. Borgensliknande säkerhetsrätter

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik

  Författare :Torbjörn Ingvarsson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Civil Law; Civilrätt; borgen; accessoritet; regress; stödbrev; letter of comfort; letter of intent; bankgaranti; försäkring; tredjemanspant; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning :  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelspatent : patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Bengt Domeij; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Civil Law; Civilrätt; Patent; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The study reviews the legal issues associated with patent protection for pharmaceuticals in Europe. It is explored how manufacturers of innovative drugs can and do use the patent system to protect and defend products of their research. LÄS MER

 5. 5. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Pernilla Rendahl; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Nedladdningsbara tjänster kan lätt tillhandahållas över landsgränser, vilket innebär att köpare och säljare kan befinna sig i olika stater. Mervärdesskatten är dock en nationell skatt som beläggs dessa tjänster. Detta innebär att samma tjänst kan bli beskattad i flera olika stater (sk. dubbelbeskattning),  t. LÄS MER