Sökning: "LAW JURISPRUDENCE Other law Comparative law"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden LAW JURISPRUDENCE Other law Comparative law.

 1. 1. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania : A Study in Comparative Constitutional Law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Caroline Taube; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; constitutionalism; normative constitution; hierarchy of legal norms; constitutional rights; judicial review of constitutionality; Estonia; Latvia; Lithuania; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This thesis deals with the present constitutions of Estonia (1992), Latvia (1922) and Lithuania (1992). Their content and implementation by judicial means are examined and compared with each other. The choice of constitution - a new or an old - is also discussed. LÄS MER

 2. 2. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Pernilla Rendahl; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Nedladdningsbara tjänster kan lätt tillhandahållas över landsgränser, vilket innebär att köpare och säljare kan befinna sig i olika stater. Mervärdesskatten är dock en nationell skatt som beläggs dessa tjänster. Detta innebär att samma tjänst kan bli beskattad i flera olika stater (sk. dubbelbeskattning),  t. LÄS MER

 3. 3. Nation States and Minority Rights : A Constitutional Law Analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Christina Johnsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : There are approximately fifteen thousand cultures in the world, five thousand ethnic communities, and over six hundred living language groups. There are, however, only approximately 192 nation states. LÄS MER

 4. 4. Themis v. Xiezhi: Assessing Judicial Independence in the People's Republic of China under International Human Rights Law

  Detta är en avhandling från Jonas Grimheden, [email protected]

  Författare :Jonas Grimheden; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; China; judicial jndependence; international law; comparative law; independence of the judiciary; mänskliga rättigheter; human rights; Chinese law; law; judicial Reform; komparativ rätt;

  Sammanfattning : The first of three parts in this study elaborates on international human rights law and drawing on the most essential international instruments and jurisprudence, the criteria constituting judicial independence are distilled as a framework for assessment. The point of departure is that judicial independence is a necessary guarantee for the enjoyment of human rights rather than a privilege of judges. LÄS MER

 5. 5. Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Yvette Lind; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; jurisprudence; direct taxation; international tax law; EU tax law; tax treaties; social security law; the fundamental freedoms; disparities; reversed discrimination; legal pluralism; rättsvetenskap; direkt beskattning; socialförsäkringar; gränsarbete; diskriminering; rättspluralism; skatteavtal;

  Sammanfattning : “Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. LÄS MER