Sökning: "L2 writing assessment"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden L2 writing assessment.

 1. 1. Writing, reviewing, and revising : Peer feedback in lower secondary EFL classrooms

  Författare :Jessica Berggren; Maria Kuteeva; Britt-Marie Apelgren; Marie Källkvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English as a foreign language EFL ; L2 writing; formative assessment; assessment for learning; assessment as learning; peer feedback; genre pedagogy; criteria; agency; English; engelska;

  Sammanfattning : This thesis investigates pupils’ learning about writing from giving feedback. Research on peer assessment and L2 writing is plentiful, but little attention has been given to younger learners and to potential benefits for the peer feedback provider. My project was carried out as two intervention studies with Swedish pupils in year 8. LÄS MER

 2. 2. Validität und schriftliche Sprachkompetenz : Eine Studie zur Bewertung schriftlicher Leistungen im Fach Deutsch an schwedischen Schulen

  Författare :Maria Håkansson Ramberg; Frank Thomas Grub; Gudrun Erickson; Eva Breindl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; L2 writing assessment; validity; modern foreign language; L2 German; Swedish upper secondary school; Common European Framework of Reference for Languages CEFR ; language education; Tyska; German;

  Sammanfattning : Validity is a fundamental aspect of quality within the field of testing and assessment. Despite this fact, little research has been conducted on the validity of written assessment in a Swedish educational context and even less regarding assessment in an additional foreign language. LÄS MER

 3. 3. Som man frågar får man svar : Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor

  Författare :Patricia Staaf; Gunilla Byrman; Gunlög Sundberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; andraspråk; akademisk diskurs; språkfunktioner; skribentroller; examinerande texter; hemtentor; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.    Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. LÄS MER