Sökning: "Löwing"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Löwing.

 1. 1. Goal-Directed Therapy for Children with Cerebral Palsy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Författare :Kristina Löwing; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The overall aims of the thesis were to study the effects of goal-directed therapy (GDT) in children with cerebral palsy (CP) in an ecological setting, using the ICF-CY as a frame of reference, and to determine the reliability of the selective motor control (SMC) scale. Measures included in this thesis were represented in the domains of body function/structure and activity and participation. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisningens konkreta gestaltning : en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Madeleine Löwing; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER