Sökning: "Löwing"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Löwing.

 1. 1. Goal-Directed Therapy for Children with Cerebral Palsy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Författare :Kristina Löwing; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The overall aims of the thesis were to study the effects of goal-directed therapy (GDT) in children with cerebral palsy (CP) in an ecological setting, using the ICF-CY as a frame of reference, and to determine the reliability of the selective motor control (SMC) scale. Measures included in this thesis were represented in the domains of body function/structure and activity and participation. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisningens konkreta gestaltning : en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Madeleine Löwing; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ad Geneseos cap. VI-IX observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Andr. Löwing Bothniensis, Stip. Reg. In Audit. Gust. die VI Junii MDCCCXXII. H. A. M. S., D. 12

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Gustaf Knös; Uppsala universitet.; [1822]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER