Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Resource mobilization among informal entrepreneurs : A case of event planning industry of Pakistan

    Författare :Khizran Zehra; Mattias Nordqvist; Léo-Paul Dana; Högskolan i Jönköping; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : This dissertation studies resource mobilization among informal entrepreneurs. It combines the resource mobilization perspective with insights from social capital and human capital theory to understand the resource mobilization activities of informal entrepreneurs, focusing on the founding period and the early years of existence of informal ventures. LÄS MER