Sökning: "Läsvanor"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Läsvanor.

 1. 1. Seriegubbar och terrorkrig. Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ebba Sundin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Helsingborgs Dagblad; Jönköpings-Posten; barnsidor; socialisation; läsvanor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 3. 3. En annan historia: Om kvinnors läsning och svensk veckopress

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion

  Författare :Lisbeth Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1989]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Veckotidningar Läsvanor Kvinnor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En växande marknad : Studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter

  Detta är en avhandling från EFI, Stockholm

  Författare :Hanna Hjalmarson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga konsumenter; marknadsföring; nöjdhet; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingsstudien undersöks nöjdheten med tillvaron i vårt konsumtionssamhälle bland konsumenter i olika åldrar. De tre områden som för unga konsumenter (9 - 19 år) som grupp hade starkast samband med den övergripande nöjdheten: (1) att vara nöjd med sig själv, (2) sina kläder, samt (3) viktrelaterad hälsa, studeras sedan närmare. LÄS MER

 5. 5. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Annette Ewald; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Litteraturundervisning; grundskolan; Sverige; Elever; böcker och läsning; Humanities; upper elementary school; the teaching of literature; traditions of literature instruction; reading cultures; school ethnography; didactic subject research; Humaniora; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om litteraturläsning och litteraturundervisning i grundskolan. Syftet är att belysa den betydelse läsning av skönlitteratur ges i skolans mellanår i början av det tjugoförsta århundradet. LÄS MER