Sökning: "Lärarstudent"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Lärarstudent.

 1. 1. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. LÄS MER

 2. 2. Det kommer med tiden Från lärarstudent till matematiklärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Elisabeth Persson; Stockholms universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Curriculum Studies and Learning; didaktik; mathematics teacher education; institution theory; thought style; thought collective; designs for learning; transformation; Didaktik; lärarutbildning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to investigate how future pre- and primary school mathematics teachers change their approaches to mathematics and mathematics education during their subject studies, and also how this view has affected their teaching of mathematics after graduation. A qualitative interview method was used in combination with observations, notes, sound recordings, video recorded mathematics classes and materials produced by the teacher in order to answer the research questions. LÄS MER

 3. 3. Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbildningen med inriktning mot språk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Christine Lalander; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading comprehension; diagnostic test; language teacher student.; läsförståelse; diagnostiskt prov; lärarstudent; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe, analyse and interpret the reading comprehension of language teacher students at the beginning of their university studies through a diagnostic reading comprehension test as a prognosis of their ability to manage their studies.The research questions are:1. LÄS MER

 4. 4. Lära för skrivundervisning En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER