Sökning: "Lärares tal och barns nyfikenhet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lärares tal och barns nyfikenhet.

  1. 1. Lärares tal och barns nyfikenhet kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

    Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

    Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER