Sökning: "Lärares skicklighet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lärares skicklighet.

  1. 1. Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet : förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

    Författare :Cecilia Lindblom; Agneta Hörnell; Inger Erixon Arreman; Päivi Palojoki; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärande; ramfaktorer; grundskola; hem- och konsumentkunskap; Kostvetenskap; Food and Nutrition;

    Sammanfattning : Background People are faced with a variety of consumer choices every day. If they do not have adequate and appropriate knowledge their choices create a greater risk of negative effects for the environment and the economy, and also for the individual's personal health and economic circumstances. LÄS MER