Sökning: "Lärande organisationer i teori och praktik"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lärande organisationer i teori och praktik.

 1. 1. Lärande organisationer i teori och praktik : Apoteket lär

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annalill Ekman; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; organizational learning; learning organization; change; organization; lifelong learning; work place learning; leadership; management; pharmacy; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is partly to increase the understanding of the phenomena learning organization, and partly to analyze how a large organization works to realize its intentions about developing as a learning organization.The study consists of three parts. LÄS MER

 2. 2. Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Kilhammar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER

 3. 3. Organiserande och kvalitetsutveckling : om sönderfall, upprätthållande och begripliggörande i arbetslivet

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Robert Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; participation; dialogue; narrative; sensemaking; Organizing; total quality management; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det har blivit vanligt med beskrivningar av hur olika trender påverkar det sätt på vilket arbetslivet utformas. I första hand rör det sig om informationsteknikens inflytande inom i stort sett alla samhällsområden men det handlar också om en globaliserad ekonomi, ökad konkurrens, samt strävan efter högre kvalitet och större flexibilitet. LÄS MER

 4. 4. The Work to Make eParticipation Work

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Annelie Ekelin; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; Design; Information Systems; Informatik; eParticipation; ICT-supported participation; eConsultations; eDemocracy; Active citizenship;

  Sammanfattning : eDeltagande kan kortfattat beskrivas som deltagande med IT-stöd i processer som omfattar styrning av beslutsfattande och policyskapande (eGovernment och eGovernance)och fördjupning av e-demokrati. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att analysera hur eDeltagande konstrueras i och genom praxis, hur ”e” respektive ”deltagande” gestaltas och omformas i samspelet mellan praktiker och visioner. LÄS MER

 5. 5. Att vara idrottslärare : om de själva får berätta

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Sofia Sebelius; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; physical education; physical education teacher;

  Sammanfattning : A large part of the research done on physical education (PE) teachers is based on the curriculum (eg Ekberg, 2009; Svennberg et al., 2017). The teachers' statements and practice are compared with the interpretations made by the researchers in the curriculum. This comparison often shows that teachers do "wrong". LÄS MER