Sökning: "Lärande organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden Lärande organisation.

 1. 1. Utbildningens betydelse för lärande : förskollärarstuderandes tankar om sitt eget lärande

  Författare :Tatiana Jak Peterson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; competence; learning process; preschool teacher; attitude; critical incidents; Pedagogisk psykologi; inlärning; förskollärarutbildning; högskolan; lärande; attityder;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse leaming processes in a group of preschool students. My questions was; what do preschool students think about preschool teachers' attitude regarding meals? Do their attitudes and descriptions change during the time of education and if so, which are the contributory causes to this change?The investigation has a qualitative approach where ten students were interviewed on two different occasions with two years in between. LÄS MER

 2. 2. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. : Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  Författare :Mattias Åteg; Jan Forslin; Thomas Tydén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; attraktivt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. LÄS MER

 3. 3. Implementering av lärande för hållbar utveckling : En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation

  Författare :Anna Mogren; Niklas Gericke; Hans-Åke Scherp; Johan Öhman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ESD implementation; transformativ education; quality criteria; school leadership; school organisation; Implementering av lärande för hållbar utveckling; kvalitetskriterier; skolans organisation; transformativ utbildning; skolans ledarskap; rektor; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is reported to be weak and empirical studies investigating the underlying causes have been called for. School organization is pointed out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing ESD. LÄS MER

 4. 4. Informellt lärande : en studie av lärprocesser i folkhögskolemiljö

  Författare :Helene Svanberg Hård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :informal learning; adult education; folk high school; relation curricular and extra curricular learning; the use of time; in depth interviews; qualitative approach; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on informal learning at Swedish folk high schools. Folk high schools have an important place in adult education in Sweden and have for a long time put emphasis on opportunities for informal learning. Learning is mostly associated with teaching and formal educational situations. LÄS MER

 5. 5. Skola för ande och hand : en studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet

  Författare :Per Hartman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural debate; educational debate; folk high school; practical and artistic subjects; history of art; drawing; male craft education; female craft education.;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the Swedish folk high school and the work of this type of school in the practical and artistic subject sector. This sector is defined to comprise the subjects history of art, drawing, and male and female craft education. LÄS MER