Sökning: "Lära"

Visar resultat 1 - 5 av 396 avhandlingar innehållade ordet Lära.

 1. 1. Att lära sig resonera : om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 2. 2. Lära över gränser : internationella kontakter i den svenska grundskolan i ett skolutvecklingsperspektiv

  Författare :Ulla Brodow; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhället befinner sig i en intensiv internationaliserings- och globaliseringsprocess. Frågan är hur skolan deltar i dessa processer. Att etablera internationella kontakter är ett sätt att delta. LÄS MER

 3. 3. Lära för Sverige : en studie av utbildningsproblem och arbetsmarknad för invandrare i grundutbildning för vuxna (grundvux)

  Författare :Elsie C. Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; Sverige; Invandrare på arbetsmarknaden; Invandrarundervisning; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 5. 5. Lära i praktiken : en studie av sjuksköterskeutbildningens kliniska avsnitt

  Författare :Ester Mogensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sjuksköterskeutbildning; PraktiktjänstgöringInlärning; Vårdutbildning; Praktik; Klinisk praktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER