Sökning: "Kvantitativ sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Kvantitativ sociologi.

 1. 1. Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi - Om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena

  Författare :Ann-Katrin Witt; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetslivssociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Sociologi; Sociology; Samhällsvetenskaper; Social sciences; horisontal and vertical gender segregation; habitus; self-employment; desire; reversed economy; gender; handicraft; företagssociologi;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the possibilities for artist craftsmen or handicrafters to operate their independent small enterprises under the conditions of late-modern society. It describes and analyses the game in the arena of handicraft production. The powerful influence of gender constructions on this game is considered. LÄS MER

 2. 2. The influence of clients on the social identities within the audit profession

  Författare :Johanna Sylvander; Torbjörn Tagesson; Pernilla Broberg; Bino Catasus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; revisionsprofessionen; revisionsbyråer; revisorer; professionalism; oberoende; social identitet; klienter; revisionsprofessionen; revisionsbyråer; revisorer; professionalism; oberoende; social identitet; klienter;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to explore the meaning of professionalism and independence for the individuals within the audit arena. Professionalism is defined as the occupational values that guide auditors’ professional behaviour, and how independence is understood is assumed to be influenced by the social groups the auditors identify with. LÄS MER

 3. 3. Mediated Europes : Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Författare :Roman Horbyk; Johan Fornäs; Patrik Åker; Sabina Mihelj; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER

 4. 4. Postponed Plans : Prospective Memory and Intellectual Disability

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER

 5. 5. Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

  Författare :Anna Angelin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; försörjningsstöd; socialbidrag; vanmakt; stigmatisering; fattigdom; aktivering;

  Sammanfattning : In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. LÄS MER