Sökning: "Kunskapsurval"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Kunskapsurval.

  1. 1. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

    Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER