Sökning: "Kunskapsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Kunskapsföretag.

 1. 1. Könshierarkier i gungning : kvinnor i kunskapsföretag

  Författare :Martha Blomqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Talangfabriken : Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Författare :Thomas Florén; Göran Ahrne; Patrik Aspers; Jan Karlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 3. 3. Generativt lärande : en miljöpedagogisk studie av kunskapsintensiva industriföretag 1991-1993

  Författare :Peter Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Personalutbildning; Kunskapsföretag; Kompetensutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe the constraints and possibilities that necessitate generative learning, as well as to describe numerous relevant norms that facilitate generative learning in a knowledge intensive manufacturing industry. The most important result of the thesis is showing that generative learning is divided :1) Generative learning related to routine tasks, 2) Adaptive learning related to routine tasks, 3) Generative learning related to non-routine tasks. LÄS MER

 4. 4. Innovation and Employment in Services : The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden

  Författare :Johanna Nählinder; Staffan Laestadius; Ian Miles; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Knowledge Intensive Business Services; KIBS; Innovation; Employment Effects; Job Creation; Job Destruction; Product Innovation; Process Innovation; Organisational Innovation; Technological Innovation; Service Innovation; Services; Customisation; Innovation Survey; Community Innovation Survey; Sweden; Innovationsspridning; Kunskapsföretag; Arbetsmarknad; Organisationsutveckling; Kunskapsöverföring; Anställning; Innovation; Produktutveckling; Sverige; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation. LÄS MER

 5. 5. När management kom till advokatbyrån : om professioner, identitet och organisering

  Författare :Karin Winroth; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kunskapsföretag; management; företagskultur; idenitet; ledarskap; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER