Sökning: "Kundservice"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Kundservice.

 1. 1. Att konstruera kunskap om kunder : en studie om förändring och berättelser i Ica-sammanslutningen

  Författare :Sofia Willstrand-Holmer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grocery trade Sweden; Customer orientation; Organizational change; Customer services; Ica; Försäljningsorganisation; Dagligvaruhandel; Sverige; Kundservice; Kundkontakter; Kundbearbetning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Understanding Customers in AI-empowered Financial Advisory Systems and Services : An interdisciplinary study of Robo-advisors

  Författare :Hui Zhu; Inga-Lill Söderberg; Eva-Lotta Sallnäs; Jakob Tholander; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : AI-empowered financial advisory services, also known as robo-advisors, present both innovations and challenges as they replace human financial advisors, reshape customer service, and attract customers with different characteristics than their predecessors. Therefore, it is more important than ever for financial service providers to understand customers’ perception and experience of using robo-advisors on the service front line. LÄS MER

 3. 3. Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry

  Författare :Peter Palm; Frances Plimmer; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Real estate management; Quality in real estate management; Incentives for effort; Information sharing; Organisational structure; Customer focus; information sharing;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fem artiklar som var och en adresserar ett specifikt område inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att se till de utmaningar förvaltning av kommersiella fastigheter innebär. LÄS MER

 4. 4. Understanding information sharing in supply chains - Identifying contingency factors that impact benefits of information sharing

  Författare :Joakim Kembro; Teknisk logistik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics; Supply chain; Supply chain management; Information sharing; Information flow; Demand data; Contingency theory; Contextual factor;

  Sammanfattning : To increase our understanding of information sharing in supply chains the purposeof this licentiate was threefold: to review and analyze existing academic literature to describe and structure the research field; to empirically explore information sharing in a supply chain representing more than three tiers; and to explore contingency factors through literature reviews and empirical data collection. Thereby this licentiate thesis addresses several gaps identified in academic literature. LÄS MER