Sökning: "Kulturella aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden Kulturella aspekter.

 1. 1. Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskollegen im Restaurant zu Mittag essen Eine Studie zur Einbettungskultur in kommunikativer Praxis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christoph Röcklinsberg; Angelika Linke; Jan Anward; Helga Kotthoff; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural theories; cultural styles; communicative practices; embedding culture; intercultural communication; Swedish; German; semiotics; anthropological linguistics; Kulturthema Essen ‘cultural theme meat’ ; talk-in-interaction; talk at work; men’s talk; chronemics; customs and ritual; cultural dimensions.; Kulturteori; kulturella stilar; kommunikativa praktiker; embedding culture ’inbäddningskultur’ ; interkulturell kommunikation; svenska; tyska; semiotik; antropologisk lingvistik; Kulturthema Essen ’kulturtema mat’ ; kulturell samtalsanalys; samtal vid jobbet; män i samtal; kronemik; ritual; kulturella dimensioner; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Interactions are formed and shaped differently from culture to culture. This thesis focuses on this phenomenon and in the first part deals with (from a theoretical view) the question, how the interplay between language-use and culture can be described. LÄS MER

 2. 2. Den riskfyllda gemenskapen : Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Christer Eldh; Boel Berner; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural processes; organization; gender; risk; safety culture; passenger ship; safety management; passagerarfartyg; säkerhetsaspekter; riskhantering; risk; fartyg; kulturella aspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how cultural processes and organisational conditions influence safety management in complex sociotechnical contexts. The object of investigation was a passenger ship where interviews and observations had been conducted for one year. LÄS MER

 3. 3. Den riskfyllda gemenskapen : att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

  Detta är en avhandling från Arkiv förlag

  Författare :Christer Eldh; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passagerarfartyg; säkerhetsaspekter; Kulturella aspekter; Fartyg; Gender; Riskhantering; Risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how cultural processes and organisa-tional conditions influence safety management in complex sociotechnical contexts. The object of investigation was a passenger ship where interviews and observations had been conducted for one year. LÄS MER

 4. 4. Shaping urban environments through human selection for plant traits

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Julie Goodness; Erik Andersson; Thomas Elmqvist; Pippin M. L. Anderson; Sarel Cilliers; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. LÄS MER

 5. 5. Autonomy and islands : A global study of the factors that determine island autonomy

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Pär Olausson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Att ett geografiskt territorium uppnår autonomi förklaras ofta av skillnad I etnicitet, språk eller religion. En region som skiljer sig i någon av dessa kulturella aspekter från övriga regioner i ett land anses därför ha större sannolikhet att utveckla autonomi. Pär M. LÄS MER