Sökning: "Kultur Och Kommunikation k3 Institutionen För Konst"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Kultur Och Kommunikation k3 Institutionen För Konst.

 1. 1. Vanära, fattigdom och dubbelarbete : om kvinnors platser och värden i folkhemmet i romaner och krönikor 1940–1955

  Författare :Therese Hellberg; Kristin Järvstad; Magnus Nilsson; Anna Williams; Malmö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; women s literature; chronicles; novels; welfare state; citizenship; swedishness; sex; class; cultural production; reception; abortion; rape; motherhood; Mediehistoria; kvinnolitteratur; krönikor; romaner; folkhemmet; medborgarskap; svenskhet; kön; klass; kulturproduktion; mottagande; abort; våldtäkt; moderskap;

  Sammanfattning : My doctoral project aims to provide new knowledge about Swedish women’s writing between 1940 and 1955. I ask questions about how novels, short stories and chronicles depict women’s citizenship and produce ideas about the Swedish national community. LÄS MER

 2. 2. Platform Design : Creating Meaningful Toolboxes When People Meet

  Författare :David Joaquin Cuartielles Ruiz; Teemu Leinonen; Malmö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; Platform Design; Interaction Design;

  Sammanfattning : Platform Design is a study of different viewpoints on the creation of digital systems, and how they converge in platforms designed, built, and managed by communities. As sociotechnical constructs in which features emerge through the interaction of different stakeholders, platforms are understood as both means and outcomes—the ‘things’ or boundary objects in a design process—generating the spaces where communities of practice can form. LÄS MER

 3. 3. Ready-made-media-actions : Lokal produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården

  Författare :Per-Anders Hillgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Egenproducerad media; Community of practice; Hälso- och sjukvård; interaction design; media;

  Sammanfattning : A growing global perspective and new technical infrastructure such as the internet give rise to expectations that knowledge and experiences could be shared and mediated between different contexts around the world. In line with this follows an increasing interest in standardization and context-independent ‘learning objects’ that allow content reusability across sites. LÄS MER

 4. 4. A Material Framework for Product Design

  Författare :Charlotte Asbjørn Sörensen; Valentina Rognoli; Malmö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; experiential learning; material practices in design; pedagogic framework; higher education; product design; material selection; sensorial characteristics; technical properties; material criteria activities; case study;

  Sammanfattning : A new paradigm is slowly making its way into society, affecting our material practice as designers. Materials selection in design and product development has for a long time been dominated by a purely technical approach, mainly focusing on properties and performance. LÄS MER

 5. 5. Rum för handling. Kollaborativt berättande i digitala medier

  Författare :Ylva Gislén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; interaction design; practice-based research; narrativity; collaborative narrative; Interaktionsdesign; Berättarteknik; Interaktiva multimedier; Narratologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på kollaborativt berättande i digitala medier, och tar avstamp i relativt detaljerade beskrivningar av de designprojekt som utgör avhandlingsarbetets ryggrad. Kännetecknande för dessa designprojekt är att de kombinerar fysiska och virtuella rum och/eller flera medieplattformar. LÄS MER