Sökning: "Kullberg A"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade orden Kullberg A.

 1. 1. Comparatio inter měšālīm Salomonis et gnomologiam Græcam. Quam cons. ampl. ord. phil. Ups. p. p. Mag. Gustavus Kullberg, ... et Ericus Duvenberg, a sacris Dalekarlus. In Audit. Gust. Maj. die VIII Maji MDCCCV. Horis solitis., D. 1

  Författare :Gustavus Kullberg; Ericus Duvenberg; Gustavus Kullberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. In Rom. XI: 12. 15. observationes philologicæ, ... quas, ... publico examini modeste subjiciunt mag. Nicolaus Kullberg, et Ericus Magnus Beckeman, Gothoburgensis. In audit. Gust. maj. d. XIII Maji MDCCXCV. h. a. m. s

  Författare :Nils Kullberg; Erik Magnus Beckeman; Nils Kullberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On interactions between nuclei at high energy

  Författare :Rune Kullberg; Fysiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1975:Kullberg;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. Representationer av tal i bråkform : En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

  Författare :Cecilia Sveider; Joakim Samuelsson; Jonas Hallström; Angelica Kullberg; Yvonne Liljekvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classroom; representations; fractions; variation theory; mathematics education; middle school; matematikklassrum; representationer; tal i bråkform; variationsteori; matematikdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Espace urbain et écriture des carrefours : Une étude de Chronique des sept misères, Solibo Magnifique et Texaco de Patrick Chamoiseau

  Författare :Christina Ljunggren Kullberg; Kerstin Jonasson; Bengt Novén; Mary Gallagher; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :French language; Caribbean Studies; Chamoiseau; Chronicles; Colonial City; Creole Culture; Documentary; Ethnography; Francophone Literature; French West Indies; Glissantian Readings; History; In-Between Writing; Martinican Literature; Postcolonial Theory; Urban Space; Urban Novels; Franska; romanska språk; Romance Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the role of urban space in Patrick Chamoiseau's first three novels. Observing that the colonial city is often stigmatized in French Caribbean literature and that Chamoiseau's style changes as his following novels are set elsewhere, the study has as its goal an assessment of the ways in which urban space determines his writing. LÄS MER