Sökning: "Kruse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Kruse.

 1. 1. Phase transitions, kinetics, and spin relations in FeS and Fe1-xS

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olof Kruse; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Experimentally induced swine dysentery with special reference to alterations in lymphocyte sub-populations, cytokines and amino acids in blood

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Robert Kruse; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of a picture processor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Björn Kruse; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1977]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : In recent years much effort has been devoted to the study of picture processing algorithms and pictorial pattern recognition. The efforts have resulted in both theoretical understanding of and practical approaches to some of the basic problems involved.Common to the areas of picture processing is the great need for processing power. LÄS MER

 4. 4. The Making of Valid Data People and Machines in Genetic Research Practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Corinna Kruse; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biomedicine; genetic research; laboratory practices; cultural practice; professional skill; uncertainty; valid data; humans – machines; objectivity – subjectivity; ethnography; biomedicin; genetisk forskning; laboratoriepraktiker; kulturell praktik; yrkesskicklighet; osäkerhet; giltiga data; människor – maskiner; objektivitet – subjektivitet; etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ett centralt steg inom vetenskapliga praktiker: hur laboratorieprov översätts till data som anses giltiga och användbara av forskargemenskapen. Baserat på ett multilokalt fältarbete bestående av observationer och intervjuer i laboratorier för genetisk forskning, visas i avhandlingen hur laboratoriepersonalens yrkesskicklighet, samt normer och ideal om vetenskaplig forskning, formade deras praktiker av att producera giltiga data. LÄS MER

 5. 5. Experiences of Interns and General Practitioners of Communicating with and Writing Referrals to the Radiology Department

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johan Kruse; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Referral; communication; knowledge; radiology; General Practitioner; medical intern; Health Science; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis was to describe the experiences of medical interns and general practitioners (GPs) communicating with and writing referrals to the radiology department. The referral is a major communication tool between medical professionals to establish an accurate diagnosis. LÄS MER