Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Looking good : a study of gendered body ideals among young people

  Författare :Carita Bengs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; body ideals; young people; gender; consumer culture; ideal images; advertising; mass; Kroppskultur; Kroppsuppfattning; Ungdomar;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study how social and cultural norms regarding body and appearance are perceived and interpreted by young people. This is done by studying both how these perceptions affect young people and how the body is controlled and altered through practices such as dieting, exercise, plastic surgery and the use of steroids. LÄS MER

 2. 2. I spåren av bröstcancer : att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

  Författare :Ulrika Fallbjörk; Birgit H Rasmussen; Pär Salander; Yvonne Wengström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER

 3. 3. Att återerövra kroppen : en studie av livet efter en ryggmärgsskada

  Författare :Ingrid Grundén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Spinal cord injuries; Body image; Ryggmärgsskador; Kroppsuppfattning; Funktionshinder;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 4. 4. Mat, kropp och social identitet

  Författare :Anneli Liukko; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kroppsuppfattning; Kroppsvikt; Matvanor; Socialisation; Måltider;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anorexia nervosa in adolescence. Course, treatment and family function

  Författare :Ulf Wallin; Barn- och ungdomspsykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; Family Therapy Outcome Follow-up.; Body Awareness Therapy; Anorexia nervosa; Family Function; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : This dissertation presents a study of 26 adolescent anorexia nervosa patients and their families regarding family function and treatment. Family function was studied at the start of treatment and at two-year follow-up. In a Nordic study, 49 families were studied at the start of treatment, and different sub-groups of families were examined. LÄS MER