Sökning: "Kronisk smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Kronisk smärta.

 1. 1. Att beskriva kronisk smärta : en lärprocess

  Författare :Michael Peolsson; Ullabeth Sätterlund Larsson; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kronisk smärta;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis syftar denna uppsats till att studera hur patienter beskriver sin smärta samt på vilka sätt de beskriver hur de utforskar sin smärta i vardagen. Jag vill med dessa beskrivningar som bakgrund lyfta fram patienters egen lärprocess om sin smärta. LÄS MER

 2. 2. Smärtans mosaik : kommunikation och lärande om långvarig smärta

  Författare :Michael Peolsson; Lars-Christer Hydén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chronic pain; communication; coping; gesture; metaphor; accounts; patient perspectives; living with pain; kronisk smärta; kommunikation; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how people, living with long-term pain, exploreand communicate their pain, by way of speech as a means for producingrelations between themselves, the. pain and everyday activities. The datamaterial consists of focused research interviews with patients undergoingtreatment for their pain at a pain clinic. LÄS MER

 3. 3. När smärtan blir en del av livet

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Livsomställning; Kronisk smärta; Arbetsliv;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva de livsförändringsprocesser som blir nödvändiga då en person drabbas av kronisk sjukdom eller ett funktionshinder. Vad innebär det att drabbas av en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder? Hur lär man sig leva med de nya livsvillkoren? Dessa frågor belyses utifrån intervjuer med kvinnor som drabbats av kronisk smärta (fibromyalgi eller myofasciellt smärtsyndrom), samtliga aktiva i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise : Towards Implementation of Patient-Focused Decision Support Preventing Disability: The Example of Early Rheumatoid Arthritis

  Författare :Örjan Dahlström; Toomas Timpka; Ingrid Thyberg; Ursula Hass; Ingemar Petersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Clinical Decision Support; Rheumatology; Prognosis; Disability; Fatigue; Knowledge Engineering; Kliniskt beslutsstöd; reumatologi; prognos; funktionshinder; trötthet; kunskapsmodellering; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease. Treatment strategies emphasize early multi-professional interventions to reduce disease activity and to prevent disability, but there is a lack of knowledge on how optimal treatment can be provided to each individual patient. LÄS MER

 5. 5. När smärtan blir en del av livet : Livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; life adjustment; Life transition; living with chronic illness; coping; chronic pain; qualitative study; rehabilitation; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the life-changing processes necessary when a person is faced with the demands caused by chronic illness or disability. As subjects for the study, women with chronic pain (fibromyalgi and myofascial pain syndrome), were chosen. LÄS MER