Sökning: "Kristina Lycknert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristina Lycknert.

  1. 1. Conformational, dynamics and interaction studies of glycoconjugates by NMR spectroscopy

    Författare :Kristina Lycknert; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Glycoconjugates; Magnetic resonance spectroscopy;

    Sammanfattning : .... LÄS MER