Sökning: "Kristiina Mäkelä"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristiina Mäkelä.

  1. 1. The Advantage Paradox : Managing Innovation Processes in the Multinational Corporation

    Författare :Olivia H. Kang; Mats Forsgren; Desirée Holm; Kristiina Mäkelä; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinational corporation; Subsidiary; ‘Advantage paradox of the MNC’; Innovation development; Innovation transfer; Business Studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Two important ways that a subsidiary can contribute to the multinational corporation’s (MNC) competitive advantage are innovation development and transfer activities. However ‘the advantage paradox of the MNC’ calls into question a subsidiary’s ability to effectively and efficiently carry out both innovation development and transfer activities. LÄS MER