Sökning: "Krister Bredmar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Krister Bredmar.

  1. 1. Att skapa organisatorisk mening : En studie av management control-processer på mellannivå i tre företag

    Detta är en avhandling från Göteborg : BAS Ek. För

    Författare :Krister Bredmar; Högskolan i Kalmar.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER