Sökning: "Kräkmedel"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Kräkmedel.

  1. 1. Aphorismorum de viribus medicaminum particula prima emetica comprehendens, quam consens. ampliss. & experientis. ord. medicorum Reg. Ac. Upsal. præside Joh. Gust. Acrel, ... publico subjicit examini Joh. Sigfr. Schedvin, ... in audit. Gust. maj. d. XVI Dec. MDCCLXXXIX. H. A. M. S

    Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris direct. Johann. Edman

    Författare :Johan Gustaf Acrel; Uppsala universitet.; [1789]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kräkmedel; Emetika; Drugs; Drugs; Läkemedel;

    Sammanfattning : .... LÄS MER