Sökning: "Kosta"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Kosta.

 1. 1. Age of Information Aware Communication Systems Modeling and Performance Analysis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Antzela Kosta; Vangelis Angelakis; Nikolaos Pappas; Viktoria Fodor; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Advances in wireless communications and networking technology have taken us towards a pervasively connected world in which a vast array of wireless devices, from mobile phones to environmental sensors, seamlessly communicate with each other. In many of these systems the freshness of the transmitted information is of high importance. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the Age of Information in Status Update Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Antzela Kosta; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Rapid advances in wireless technology have taken us towards a pervasively connected world in which a vast array of wireless devices, from mobile phones to environmental sensors, seamlessly communicate with each other. In some of these systems the freshness of the transmitted information is of high importance. LÄS MER

 3. 3. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

  Detta är en avhandling från Växjö : Kulturspridaren Förlag

  Författare :Gunnel Holmér; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER

 4. 4. Sohlberg och surdegen : sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880

  Detta är en avhandling från Mikael Ottosson, Lyngby 10:10, 240 13 Genarp

  Författare :Mikael Ottosson; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; artisans; everyday life; glassworks; Kosta; division of labour; labour process; workers culture; Social identity; paternalism; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the circumstances at the glassworks of Kosta during the years 1820-1880. The glassworks founded there in 1742 was but one of many small Swedish rural works. Throughout the period in question, the glassworks can be seen as a small-scale factory with about 80 households directly engaged in industrial production. LÄS MER

 5. 5. Organisering för individualitet : transparenta och opaka aspekter i utvecklingsprocesser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Hans Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; glass industry; individuality; product development; Orrefors Kosta Boda; critical realism; structure; agency; morphogenetic approach.; organisationsutveckling; produktutveckling; glasbruk; Sverige; Småland; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The doctoral dissertation 'Organising for individuality - transparent and opaque aspects of development processes' deals with the relationship between a company's ability to develop new products and its ability to change the way it organises its product development activities. The dissertation is based on a real time study of two product development and two organizational change processes at Orrefors Kosta Boda AB. LÄS MER