Sökning: "Kosta"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Kosta.

 1. 1. Analysis of the Age of Information in Status Update Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Antzela Kosta; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Rapid advances in wireless technology have taken us towards a pervasively connected world in which a vast array of wireless devices, from mobile phones to environmental sensors, seamlessly communicate with each other. In some of these systems the freshness of the transmitted information is of high importance. LÄS MER

 2. 2. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

  Detta är en avhandling från Växjö : Kulturspridaren Förlag

  Författare :Gunnel Holmér; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER

 3. 3. Sohlberg och surdegen. Sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880

  Detta är en avhandling från Mikael Ottosson, Lyngby 10:10, 240 13 Genarp

  Författare :Mikael Ottosson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; artisans; everyday life; glassworks; Kosta; division of labour; labour process; workers culture; Social identity; paternalism; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingens fokus står förhållandena på Kosta glasbruk under perioden 1820-1880. Glasbruket som grundades år 1742 är en av de många mindre svenska bruksbildningarna. LÄS MER

 4. 4. Organisering för individualitet : transparenta och opaka aspekter i utvecklingsprocesser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Hans Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; glass industry; individuality; product development; Orrefors Kosta Boda; critical realism; structure; agency; morphogenetic approach.; organisationsutveckling; produktutveckling; glasbruk; Sverige; Småland; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The doctoral dissertation 'Organising for individuality - transparent and opaque aspects of development processes' deals with the relationship between a company's ability to develop new products and its ability to change the way it organises its product development activities. The dissertation is based on a real time study of two product development and two organizational change processes at Orrefors Kosta Boda AB. LÄS MER

 5. 5. Flaskor på löpande band Arbete och arbetskraftsrekrytering vid Surte glasbruk 1943-1978

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Gunnel Holmér; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; glass-work; glass-workers; labour immigration; gender division of labour; durable inequality; glasbruk; glasarbetare; arbetskraftsinvandring; könsarbetsdelning; beständig ojämlikhet; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation considers how the transition from craft manufacture to mechanized glass production affected the organization of work and the consequences for the recruitment of labour. Based on gender and ethnicity, the dissertation studies the composition of the workforce, the significance of qualifications, and differences in career paths and length of stay have been investigated at Surte glassworks 1943–1978. LÄS MER