Sökning: "Korosh Hekmat"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Korosh Hekmat.

  1. 1. Patient Reported Outcomes and Orthopedic Surgery in Rheumatoid Arthritis

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Korosh Hekmat; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rheumatoid Arthritis; Orthopaedic Surgery; Patient Reported Outcomes; Outcomes; Epidemiology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Ledgångsreumatism (Reumatoid Artrit, RA) leder hos många patienter till omfattande ledskador, vilket kan ge upphov till behov av operation. Med tillgång till nya och bättre läkemedel för behandling av RA förefaller behovet av reumakirurgiska operationer ha minskat, åtminstone för vissa typer av ingrepp. LÄS MER