Sökning: "Kopplad analys"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Kopplad analys.

 1. 1. On-line Sample Pretreatment Based on Membrane Enrichment, Mainly Using Supported Liquid Membranes, for Chromatographic Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Yin Shen; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biological Sample; Environmental Sample; Capillary Gas Chromatography; Ion Chromatography; Automation; Sample Pretreatment; Enrichment; Membrane; Extraction; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I detta arbete har utvecklats automatiserade system för analys av miljöprover och av biologiska material. Två olika membranbaserade provupparbetningsmetodiker har använts för provförberedelse tillsammans med olika typer av kromatografi för själva analysen. LÄS MER

 2. 2. Water diffusion and free volume in hydrophilic polymers

  Detta är en avhandling från Department of Polymer & Materials Chemistry

  Författare :Charlotte Trotzig; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; free volume; self-diffusion; degree of crystallinity; glass transition temperature; tensile storage modulus; surface tension; isotherm; HPMC; PEO; water; triacetin; clay; Macromolecular chemistry; dynamic mechanical analysis; Fysikalisk kemi; differential scanning calorimetry; nuclear magnetic resonance; positron annihilation; Makromolekylär kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid vattenabsorption i en polymer antas vattenmolekylerna röra sig genom polymeren via små kaviteter, som inte upptas av polymermolekylerna och dess termiska vibrationer. Den ej upptagna volymen, som de små kaviteterna representerar kallas fri volym. LÄS MER

 3. 3. Size Characterisation of Water-Soluble Polymers Using Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation

  Detta är en avhandling från Div of Technical Analytical Chemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering

  Författare :Bengt Wittgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multi-angle light scattering; molar mass distribution; aggregation; size characterisation; Asymmetrical flow FFF; water-soluble polymers; polysaccharides; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar storlekskarakterisering av stora molekyler (polymerer) med en ny teknik, nämligen flödesfältflödesfraktionering (flödesFFF). Det aktuella storleksområdet som studerats i avhandlingen är intervallet mellan några få nanometer(nm) upp till en halv mikrometer (um). LÄS MER

 4. 4. Free Volume and Mesopores in Polymer Nanocomposites

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Petra Winberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemical technology and engineering; Kompositmaterial; Composite materials; Macromolecular chemistry; permeability ; membrane ; positron annihilation ; fumed silica ; clay ; mesopores ; polymer nanocomposites ; free volume ; Kemiteknik och kemisk teknologi; Makromolekylär kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den fria volymen i en polymer är kopplad till flera fundamentala fysikaliska egenskaper som till exempel densitet, viskositet och gas diffusivitet. De fysikaliska egenskaperna hos polymerer i närheten av, eller i kontakt med, en solid yta har visats vara väsentligt olika dess bulkegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Sensor Systems for Bioprocess Monitoring

  Detta är en avhandling från Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Helena Lidén; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; on-line; pattern recognition; gas sensor array; electronic nose; monosaccharides; ethanol; biosensor; carbon paste electrode; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika sätt att mäta substrat (monosackarider) och produkter (främst etanol) vid tillverkning av biobränslet etanol har studerats. Etanoltillverkning sker i en fermentor med hjälp av mikroorganismer som kan omvandla socker. LÄS MER