Sökning: "Konstutställningar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Konstutställningar.

 1. 1. Exhibition enterprising : six cases of realisation from idea to institution

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Katja Lindqvist; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exhibitions project management; Entrepreneurhip; Museum techniques; Exhibitions; Konstutställningar; Utställningar; Museologi; Projektadministration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Detta är en avhandling från Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN

  Författare :Max Liljefors; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Studies; Visual Culture; Holocaust Representation; Holocaust Art; Holocaust Studies; Documentary Photography; Abject Art; NO!art; Monuments; Psychoanalytic Theory; Julia Kristeva; Jacques Lacan; Abjection; Sublimation; Sacrifice; Katharsis; Apocaly; Art history; Konsthistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår egen tid kännetecknas av ett mycket stort intresse för Förintelsen, det vill säga nazisternas folkmord på Europas judar. Denna bok försöker skissera några viktiga aspekter av den kulturella förståelsen av Förintelsen, genom att studera hur den avbildats i visuell kultur. LÄS MER