Sökning: "Konstutställningar"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Konstutställningar.

 1. 1. Svenskt måleri under andra världskriget : speglat genom dagspressens konstrecensioner av utställningsverksamheten i Stockholm 1939-45

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Tulla Grünberger; Stockholms universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Publicistik; Tidningar; Konstutställningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exhibition enterprising : six cases of realisation from idea to institution

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Katja Lindqvist; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exhibitions project management; Entrepreneurhip; Museum techniques; Exhibitions; Konstutställningar; Utställningar; Museologi; Projektadministration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Detta är en avhandling från Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN

  Författare :Max Liljefors; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Studies; Visual Culture; Holocaust Representation; Holocaust Art; Holocaust Studies; Documentary Photography; Abject Art; NO!art; Monuments; Psychoanalytic Theory; Julia Kristeva; Jacques Lacan; Abjection; Sublimation; Sacrifice; Katharsis; Apocaly; Art history; Konsthistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This thesis examines the representation in visual culture of the Holocaust, the Nazi genocide of European Jewry. It is divided into three main parts, each one focusing on a particular aspect of Holocaust representation. LÄS MER