Sökning: "Konstteknologi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Konstteknologi.

  1. 1. Bonadsmåleri under lupp: Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870

    Författare :Ingalill Nyström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; bonad; bonadsmåleri; folkkonst; Art Technological Source Research; ATSR; Konstteknologi; materialanalys; färg; tempera; bindemedel; pigment; färgämne; färgstoff; spektroskopi; Raman; FTIR; SEM-EDX Infrared Spectroscopy; FT-Raman; energidispersiv röntgen; Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Multispektralteknik; Multi Spectral Imaging System;

    Sammanfattning : The objects of this PhD thesis are Southern Swedish painted wall-hangings: folk art paintings from the 18th and 19th centuries. The aim and objective of the study are: to investigate the construction and manufacturing processes of the painted wall-hangings; to identify both the painting materials and other substances employed; and, to document painting techniques used by different painters within this painted wall-hanging tradition. LÄS MER