Sökning: "Konstnärer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet Konstnärer.

 1. 1. Tillbaka till Normandie : nordiska konstnärer i Normandie 1850-1900

  Författare :Bo Wingren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Konstnärer-- Nordiska -- Normandie -- 1850-1900; Normandie;

  Sammanfattning : This work aims to explore, examine and describe the sojourns and activities of artists from Scandinavia in Normandy from around 1850 to the turn of the century. The development of this temporary ”colony” is placed in its cultural context, its underlying canses analyzed. LÄS MER

 2. 2. Carl Kylberg : färg och idé

  Författare :Brita Knyphausen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Kylberg; Carl; 1878-1952; Konstnärer; Sverige; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Teaterregi och upphovsrätt : särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer

  Författare :Anna Hammarén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; Private Law; civilrätt; Juridik; Law;

  Sammanfattning : This study deals with the protectability of stage direction by copyright. According to the preparatory works relating to the Swedish Copyright Act, stage directors will normally fall within the category of interpreters of works, performing artists, rather than creators of works, authors. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga konstnärer i Sverige = Women artists in Sweden : en undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet

  Författare :Ingrid Ingelman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att bli konstnär: Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället

  Författare :Henrik Stenberg; Anita Dahlgren; Thomas Johansson; Per-Olof Olofsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sequastration of experience; internal referential system; subjectivity; identity; late modernity; Artstudents; contemporary art; trust; intimacy.; Sociology; Sociologi; Unga konstnärer; reflexivitet; subjektivitet; socialt gränsöverskridande;

  Sammanfattning : This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of artstudents have been interviewed and severel questions are raised. LÄS MER