Sökning: "Konstliv i Göteborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Konstliv i Göteborg.

  1. 1. Konstliv i Göteborg : konstföreningen, museisamlingen och mecenaten Bengt Erland Dahlgren

    Författare :Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art collecting; art societies; Gothenburg; 19th century art; B. E. Dahlgren;

    Sammanfattning : The subject matter of this dissertation concerns the activities promoting art life in early to mid 19th century Gothenburg.... LÄS MER